Клъстерно главоболие – що е то?

Най-специфичното за този вид главоболие е силната, пронизваща, изгаряща болка. Тя изведнъж се появява около или зад едното око, или от едната страна на лицето. Понякога може да се появи подуване, зачервяване и изпотяване от страната, която е засегната от главоболието. Запушването на носа и сълзенето на очите също често се появяват от същата страна.

Източник: Клъстерно главоболие - що е то?

При изписване на заглавието и етикетите "Клъстерно главоболие - що е то? болка в главата главоболие мигрена напрежение ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нвщяшеихд жвьудфдвсе - ;д е шд? фдвнь у жвьуьшь жвьудфдвсе псжиехь хьзиеэехсе
  • у.цийе,кф х.длф/ф.ре - ъф е йф@ /ф.уд л х.длдйд х.длф/ф.ре ;рх,екд кдм,егекре
  • u.cije,kf h.dlf/f.re - yf e jf@ /f.ud l h.dldjd h.dlf/f.re ;rh,ekd kdm,egekre
  • klysterno glawobolie - ]o e to? bolka w glawata glawobolie migrena naprevenie
болка в главата главоболие мигрена напрежение