Кога разстройството се превръща в проблем?

Повечето хора страдат от разстройство няколко пъти в годината, като през топлите месеци случаите зачестяват. Обикновено то трае от два до три дни, а ако продължава по-дълго или се появява по-често, сигнализира за синдрома на раздразненото черво. Разбери още.

Източник: Кога разстройството се превръща в проблем?

При изписване на заглавието и етикетите "Кога разстройството се превръща в проблем? диария летен грип разстройство стомашно неразположение стомашно разстройство ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нджь иьюяшидтяшудшд яе зиеуищ;ь у зидфвеп? асьис, вешех жисз иьюяшидтяшуд яшдпьцхд хеиьюздвдэехсе яшдпьцхд иьюяшидтяшуд
  • уфхд ,дпий,фьийлфйф ие м,ел,цъд л м,ф/.е;@ орд,рс .ейек х,рм ,дпий,фьийлф ийф;дткф ке,дпмф.фгекре ийф;дткф ,дпий,фьийлф
  • ufhd ,dpij,fxijlfjf ie m,el,cyd l m,f/.e;@ ord,rs .ejek h,rm ,dpij,fxijlf ijf;dtkf ke,dpmf.fgekre ijf;dtkf ,dpij,fxijlf
  • koga razstrojstwoto se prewry]a w problem? diariq leten grip razstrojstwo stoma[no nerazpolovenie stoma[no razstrojstwo
диария летен грип разстройство стомашно неразположение стомашно разстройство