Любопитно

Терминът любопитство може да се използва и за обозначаване на поведението или емоцията на любопитни по отношение на желанието за придобиване на знания или информация. Любопитството като поведение и емоция се приписва от хилядолетия като движеща сила не само за човешкото развитие, но и за развитието на науката, езика и индустрията.

Източник: Любопитно

При изписване на заглавието и етикетите "Любопитно любопитно ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • в(фдзсшхд в(фдзсшхд
  • .з/фмрйкф .з/фмрйкф
  • .z/fmrjkf .z/fmrjkf
  • l\bopitno l\bopitno
любопитно