Мръсен въздух [фини прахови частици] в София – Опасно ли е за здравето?

И днес мръсен въздух в София, причинен от фини прахови частици!

Данните от станциите на столична община, отново показват завишени нива на фини прахови частици, които доказано са вредни за човешкото здраве.

Ето и данните за нивата на ФПЧ10 (фини прахови частици 10 микрометра), които са измерени в станциите разположени на територията на гр. София:

Източник: Мръсен въздух [фини прахови частици] в София – Опасно ли е за здравето?

При изписване на заглавието и етикетите "Мръсен въздух [фини прахови частици] в София – Опасно ли е за здравето? фини прахови частици ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • пищяех ущюакг [осхс зиьгдус `ьяшсъс] у ядос, – дзьяхд вс е юь юаиьуешд? осхс зиьгдус `ьяшсъс
  • ;,циек лцповн [бркр м,днфлр 'дийршр] л ифбрс – фмдикф .р е пд по,длейф@ бркр м,днфлр 'дийршр
  • ;,ciek lcpown [brkr m,dnflr 'dijr[r] l ifbrs – fmdikf .r e pd po,dlejf@ brkr m,dnflr 'dijr[r
  • mrysen wyzduh [fini prahowi `astici] w sofiq – opasno li e za zdraweto? fini prahowi `astici
фини прахови частици