Невидимата нишка между стреса, хормоните и мигрената

Когато човек се чувства несигурно – независимо дали става въпрос за физическа или психологическа заплаха – мозъкът сигнализира на надбъбречните жлези да произвеждат повече адреналин и кортизол. Когато опасността отмине, тези два хормона се връщат към нормалните нива.

Източник: Невидимата нишка между стреса, хормоните и мигрената

При изписване на заглавието и етикетите "Невидимата нишка между стреса, хормоните и мигрената болка в главата главоболие мигрена напрежение ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • хеусаспьшь хсцнь пеэак яшиеяьр гдипдхсше с псжиехьшь фдвнь у жвьуьшь жвьудфдвсе псжиехь хьзиеэехсе
  • келрор;дйд кртуд ;егов ий,еидя нф,;фкрйе р ;рх,екдйд /ф.уд л х.длдйд х.длф/ф.ре ;рх,екд кдм,егекре
  • kelror;djd krtud ;egow ij,eidq nf,;fkrje r ;rh,ekdjd /f.ud l h.dldjd h.dlf/f.re ;rh,ekd kdm,egekre
  • newidimata ni[ka mevdu stresa, hormonite i migrenata bolka w glawata glawobolie migrena naprevenie
болка в главата главоболие мигрена напрежение