Опасни ли са за здравето електронните цигари?

Електронни цигари

Това е въпрос, който се дискутира широко в общество през последните години с все по-голямата популярност, която набират тези устройства. Много от хората смятат, че употребата на електронни цигари е по-безопасна от тютюнопушенето и че представлява ефективно средство за предотвратяване на негативните ефекти от конвенционалното тютюнопушене. Докато други категорично се обявават срещу вейпинга, посочвайки множество здравословни рискове, които все още не са научно доказани, но представляват потенциална заплаха за здравето на човека.

Поради сравнителната си новост, ефектът от дългосрочната употреба на този тип устройства е все още неясен. Категоричен отговор по този въпрос, почиващ върху научни изследвания и доказателства все още не съществува. 

Какво е електронна цигара или вейп ?

Електронната цигара или така нашумелият напоследък термин, особено сред младите „вейп“, представлява преносимо електронно устройство с батерии, което осигурява издишване и вдишване на пари, образувани от нагряването на химическа течност. Най-често тази течност се състои от пропилен гликол и растителен глицерин с никотин, аромати или други спомагателни вещества. Важно е да отбележим, че при електронните цигари нямаме отделяне на дим, именно за това те се определят, като бездимни цигари. Което е и един от аргументите в защита на намаленото вредно въздействие върху околните и следователно върху самия консуматор. Докато при тютюнопушенето при горенето на субстанцията (тютюневото съдържание в папироса) се отделя дим, чийто негативни последствия за здравето на човека са безспорно доказани.

Възможни рискове от употребата на електронни цигари

Въпреки че вейпинга редуцира в голяма степен негативното влияние на конвенционалното тютюнопушене върху здравето на човека, не липсва и такова от страна на електронните цигари. Група учени от „Национална академия на науките“ в САЩ правят сравнителен анализ между негативните и положителните ефекти от употребата на вейп и обобщават, че вейпинга е приемлива алтернатива на тютюнопушенето, но също крие своите рискове. Основните рискове установени от учените при употребата на вейп устройства са:

  • прекомерната употреба от липсата на насищане – най-често това се случва при употребата на електронни цигари без никотин
  • неволно поглъщане на основната течност, която в това си състояние може да предизвика алергични реакции или други нежелани странични ефекти
  • самостоятелното модифициране на електронните устройства, с което ползвателят им се излага на риск от експлозия, чиито ефекти може да причинят сериозни изгаряния или наранявания. 

През 2016г. 3.2% от хората на възраст над осемнайсет години в САЩ са ежедневно употребявали електронни цигари. През същата година над 2 милиона ученици под 18г. възраст са употребявали електронни устройства за „вейпинг“.

Въпреки, че новата алтернатива на тютюнопушенето може да помогне в значителна степен на пушачите да ограничат рисковете върху здравето си. Този тип устройства може да постави под риск здравето и живота на подрастващите, които все повече проявяват интерес към вейпинга. Като го възприемат, като модерно забавление и модел за подражание, без да осъзнават опасността от развитие на зависимост.

Въпреки всичко това, дългосрочните последици от употребата на електронни цигари като цяло остават неизвестни.

При изписване на заглавието и етикетите "Опасни ли са за здравето електронните цигари? Вейп магазин Вейп модове Вейп течности Вейп устройства Електронни цигари ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • дзьяхс вс яь юь юаиьуешд евеншидххсше ъсжьис? уетз пьжьюсх уетз пдадуе уетз ше`хдяшс уетз кяшидтяшуь евеншидххс ъсжьис
  • фмдикр .р ид пд по,длейф е.еуй,фккрйе шрхд,р@ леьм ;дхдпрк леьм ;фофле леьм йе'кфийр леьм вий,фьийлд е.еуй,фккр шрхд,р
  • fmdikr .r id pd po,dlejf e.euj,fkkrje [rhd,r@ lexm ;dhdprk lexm ;fofle lexm je'kfijr lexm wij,fxijld e.euj,fkkr [rhd,r
  • opasni li sa za zdraweto elektronnite cigari? wejp magazin wejp modowe wejp te`nosti wejp ustrojstwa elektronni cigari
Вейп магазин Вейп модове Вейп течности Вейп устройства Електронни цигари