Писане на статии

Писане на текст/статии на български език в сферата на икономиката, финансите и бизнеса
Търся текстописец на съдържание за уеб, което да се публикува във информационен сайт, в сферата на икономиката, финансите и бизнеса. Текстовете ще се публикуват с автор (вашето име), като разбира се уникалността на текстовете трябва да е поне 90%. Преводни статии не се приемат, заради намаляването на уникалността.
Определено човек с икономическо образование и познания в областта би бил изключително полезен за целите на популяризирането на информационния сайт.
Изискванията са текстът да бъде обособен на параграфи, да бъде граматически и лексикално издържан.
Предишен опит не е задължителен. Важното е, текстът да бъде логически последователен. На заинтересованите ще дам повече информация на лично и ще очаквам да ми отговорят дали биха се заели, защото темата е по-специфична.
Поставям линк към статия, чието съдържание, тематика и уникалност отговарят на текстовете, които са необходими за сайта.

https://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=181523

Източник: Писане на статии

При изписване на заглавието и етикетите "Писане на статии кредит фалит ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зсяьхе хь яшьшсс ниеасш оьвсш
  • мридке кд ийдйрр у,еорй бд.рй
  • mridke kd ijdjrr u,eorj bd.rj
  • pisane na statii kredit falit
кредит фалит