Помпа дюза или комън рейл

Помпа дюза или комън рейл дюза? Какво да предпочетем. И двата вида дюзи имат своите предимства и недостатъци. Нека разгледаме най-сериозните проблеми, проявяващи се при експлоатацията на помпа дюза и комън рейл инжекторите. Пренебрегването на тези признаци за съществуването на проблеми в нормалната работа на Common Rail дюзите, както и самостоятелните опити за разглобяването и ремонтирането на инжекторите, обикновено водят до скъпи ремонти на целия двигател.

Източник: Помпа дюза или комън рейл

При изписване на заглавието и етикетите "Помпа дюза или комън рейл комън рейл помпа дюза ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • здпзь а(юь свс ндпщх иетв ндпщх иетв здпзь а(юь
  • мф;мд озпд р.р уф;цк ,еь. уф;цк ,еь. мф;мд озпд
  • mf;md ozpd r.r uf;ck ,ex. uf;ck ,ex. mf;md ozpd
  • pompa d\za ili komyn rejl komyn rejl pompa d\za
комън рейл помпа дюза