Принципи на Вълновата Генетика,Силата на Словото -Гаряев

Интересни открития в областта на квантовата генетика от руския академик Гаряев.
Как словото променя ДНК,как можем да променяме молекулата на ДНК със звукови вълни
Научете основите на техномагията и как словото променя човек

Източник: Принципи на Вълновата Генетика,Силата на Словото -Гаряев

При изписване на заглавието и етикетите "Принципи на Вълновата Генетика,Силата на Словото -Гаряев безсмъртие ДНК квантова генетика подмладяване регенерация ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зисхъсзс хь ущвхдуьшь жехешсньрясвьшь хь явдудшд -жьи,еу феюяпщишсе ахн нуьхшдуь жехешснь здапвьа,уьхе иежехеиьъс,
  • м,ркшрмр кд лц.кфлдйд хекейрудяир.дйд кд и.флфйф -хд,сел /епи;ц,йре оку улдкйфлд хекейруд мфо;.дослдке ,ехеке,дшрс
  • m,rk[rmr kd lc.kfldjd hekejrudqir.djd kd i.flfjf -hd,sel /epi;c,jre oku uldkjfld hekejrud mfo;.dosldke ,eheke,d[rs
  • principi na wylnowata genetika,silata na slowoto -garqew bezsmyrtie dnk kwantowa genetika podmladqwane regeneraciq
безсмъртие ДНК квантова генетика подмладяване регенерация