Продукти с Нарушен Търговски Вид

Технологията RapiDry ™ ви позволява да сушите дрехите за по-кратко време. Сушене на до 8 кг дрехи за 42% по-малко време от обикновените програми за сушене, благодарение на комбинацията от конвенционално сушене и функцията на термопомпата.

Източник: Продукти с Нарушен Търговски Вид

При изписване на заглавието и етикетите "Продукти с Нарушен Търговски Вид Перални.Телевизори телефони ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зидакншс я хьикцех шщиждуянс уса зеиьвхслшевеусюдис шевеодхс
  • м,фовуйр и кд,втек йц,хфлиур лро ме,д.кр=йе.елрпф,р йе.ебфкр
  • m,fowujr i kd,wtek jc,hfliur lro me,d.kr=je.elrpf,r je.ebfkr
  • produkti s naru[en tyrgowski wid peralni.telewizori telefoni
Перални.Телевизори телефони