Произход на човека – прачовеци – ABRITVS

Темата „Произход на човека“ вълнува не само съвременните учени биолози и антрополози, но и всеки, който търси смисъла на живота. Произходът на човека заема централно място във всяка религия създадена от зората на цивилизацията до днес. През вековете са правени множество философски и псевдонаучни хипотези, за това от къде идваме и какво представляваме.

Единствената научнообоснована теория обаче, е резултат и неизменна част от Еволюционната теория, създадена от английският натуралист Чарлз Дарвин. В наши дни тя е осъвременена, разширена и подкрепена с милиони доказателства. Те са продукт на неуморния изследователски труд на хиляди учени, работили в областта на антропогенезата през последните 150 години…

Източник: Произход на човека - прачовеци - ABRITVS

При изписване на заглавието и етикетите "Произход на човека - прачовеци - ABRITVS дарвин еволюция луси маймуни първобитни хора ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зидсюгда хь `дуень - зиь`дуеъс - abritvs аьиусх еудв(ъс, вкяс пьтпкхс зщиудфсшхс гдиь
  • м,фрпнфо кд 'флеуд - м,д'флешр - abritvs од,лрк елф.зшрс .вир ;дь;вкр мц,лф/рйкр нф,д
  • m,frpnfo kd 'fleud - m,d'fle[r - abritvs od,lrk elf.z[rs .wir ;dx;wkr mc,lf/rjkr nf,d
  • proizhod na `oweka - pra`oweci - abritvs darwin ewol\ciq lusi majmuni pyrwobitni hora
дарвин еволюция луси маймуни първобитни хора