Ричард Куклински – Леденият убиец от Джързи – ABRITVS

Ричард Куклински е роден на 11 април 1935 година в Ню Джързи (САЩ) и произхожда от семейство на полски имигранти. В детските си години той бил непрекъснато тормозен от хулигани в училище и на улицата. У дома нещата не стояли по-иначе. Баща му и майка му непрекъснато го налагали за щяло и нещяло. Един от братята му се споминал след случай на домашно насилие, а другият израстнал като завършен социопат…

Източник: Ричард Куклински - Леденият убиец от Джързи - ABRITVS

При изписване на заглавието и етикетите "Ричард Куклински - Леденият убиец от Джързи - ABRITVS Ла Коза ностра мафия наемен убиец Ричард Куклински рой демео фамилия Гамбино ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ис`ьиа нкнвсхянс - веаехс,ш кфсеъ дш аэщиюс - abritvs вь ндюь хдяшиь пьос, хьепех кфсеъ ис`ьиа нкнвсхянс идт аепед оьпсвс, жьпфсхд
  • ,р'д,о уву.ркиур - .еоекрсй в/реш фй огц,пр - abritvs .д уфпд кфий,д ;дбрс кде;ек в/реш ,р'д,о уву.ркиур ,фь ое;еф бд;р.рс хд;/ркф
  • ,r'd,o uwu.rkiur - .eoekrsj w/re[ fj ogc,pr - abritvs .d ufpd kfij,d ;dbrs kde;ek w/re[ ,r'd,o uwu.rkiur ,fx oe;ef bd;r.rs hd;/rkf
  • ri`ard kuklinski - ledeniqt ubiec ot dvyrzi - abritvs la koza nostra mafiq naemen ubiec ri`ard kuklinski roj demeo familiq gambino
Ла Коза ностра мафия наемен убиец Ричард Куклински рой демео фамилия Гамбино