Сатоши Накамото направи всичко правилно, а Марк Зукърберг направи всичко погрешно

Когато Сатоши Накамото стартира Биткойн в началото на 2009 г., той направи големи усилия, за да гарантира, че неговата идентичност не може да бъде проследена. Сатоши Накамото направи всичко правилно и до днес никой не знае кой е той.

Източник: Сатоши Накамото направи всичко правилно, а Марк Зукърберг направи всичко погрешно

При изписване на заглавието и етикетите "Сатоши Накамото направи всичко правилно, а Марк Зукърберг направи всичко погрешно bitcoin биткоин биткоини Биткойн Блокчейн Етериум крипто криптовалута криптовалути монеро рипъл ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • яьшдцс хьньпдшд хьзиьус уяс`нд зиьусвхдр ь пьин юкнщифеиж хьзиьус уяс`нд зджиецхд bitcoin фсшндсх фсшндсхс фсшндтх фвдн`етх ешеискп нисзшд нисзшдуьвкшь нисзшдуьвкшс пдхеид исзщв
  • идйфтр кдуд;фйф кдм,длр лир'уф м,длр.кфя д ;д,у пвуц,/е,х кдм,длр лир'уф мфх,еткф bitcoin /рйуфрк /рйуфркр /рйуфьк /.фу'еьк ейе,рв; у,рмйф у,рмйфлд.вйд у,рмйфлд.вйр ;фке,ф ,рмц.
  • idjftr kdud;fjf kdm,dlr lir'uf m,dlr.kfq d ;d,u pwuc,/e,h kdm,dlr lir'uf mfh,etkf bitcoin /rjufrk /rjufrkr /rjufxk /.fu'exk eje,rw; u,rmjf u,rmjfld.wjd u,rmjfld.wjr ;fke,f ,rmc.
  • sato[i nakamoto naprawi wsi`ko prawilno, a mark zukyrberg naprawi wsi`ko pogre[no bitcoin bitkoin bitkoini bitkojn blok`ejn eterium kripto kriptowaluta kriptowaluti monero ripyl
bitcoin биткоин биткоини Биткойн Блокчейн Етериум крипто криптовалута криптовалути монеро рипъл