Talks – най-съвременната платформа за родителство

Talks вярва в създаването на Свят, в който всички родители могат да възпитават децата си по-осъзнато и с любов. Живеем във време, което има нужда от съвременни теми, разговори, дискусии и проучвания на нашето психическо и физическо състояние.

Ние провеждаме оригинални, авторски проучвания по актуални теми, обхващайки предизвикателствата на съвременните майки. Ние работим в посока промяна на обществото и обществената нагласа в личния и кариерния свят.

Ето защо всяка една тема, която е интересна за вас, съществува във вашето ежедневие и бихте искали да и дадете нужната гласност, може да бъде разгледана и анализирана при нас в talks.

В програмата си сме заложили и вдъхновяващи разговори с невероятни и устойчиви дами, които да споделят повече за своя свят, отглеждане на деца, тяхното развитие, трудности и премеждия, решения и сила.

Източник: Talks - най-съвременната платформа за родителство

При изписване на заглавието и етикетите "Talks - най-съвременната платформа за родителство дете деца За жената кърмене майка ние жените Родителство ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • talks - хьт-ящуиепеххьшь звьшодипь юь идасшевяшуд аеше аеъь юь эехьшь нщипехе пьтнь хсе эехсше идасшевяшуд
  • talks - кдь-ицл,е;еккдйд м.дйбф,;д пд ,форйе.ийлф оейе оешд пд гекдйд уц,;еке ;дьуд кре гекрйе ,форйе.ийлф
  • talks - kdx-icl,e;ekkdjd m.djbf,;d pd ,forje.ijlf oeje oe[d pd gekdjd uc,;eke ;dxud kre gekrje ,forje.ijlf
  • talks - naj-sywremennata platforma za roditelstwo dete deca za venata kyrmene majka nie venite roditelstwo
дете деца За жената кърмене майка ние жените Родителство