Trud.bg – Стоян Мавродиев за продажбата на ЕВН и Прокопиев

Брокерите на Прокопиев бързали с продажбата на ЕВН преди Коледа на 2011 г. с цел да предотвратят наддаването от конкуренцията, разкри като свидетел по делото Стоян Мавродиев. Бившия шеф на КФН подробно разказа, как вместо да защитава държавните интереси, „Булброкърс“ е действала като посредник на купувача.

Източник: Trud.bg - Стоян Мавродиев за продажбата на ЕВН и Прокопиев

При изписване на заглавието и етикетите "Trud.bg - Стоян Мавродиев за продажбата на ЕВН и Прокопиев ЕВН Стоян Мавродиев ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • trudлbg - яшд,х пьуидасеу юь зидаьэфьшь хь еух с зидндзсеу еух яшд,х пьуидасеу
  • trud=bg - ийфск ;дл,форел пд м,фодг/дйд кд елк р м,фуфмрел елк ийфск ;дл,форел
  • trud=bg - ijfsk ;dl,forel pd m,fodg/djd kd elk r m,fufmrel elk ijfsk ;dl,forel
  • trud.bg - stoqn mawrodiew za prodavbata na ewn i prokopiew ewn stoqn mawrodiew
ЕВН Стоян Мавродиев