Трябва ли да се тревожим, ако детето вдигне висока температура

Първото нещо, което трябва да мине през ума ни, е че треската е защита срещу инфекция. Тялото на детето повишава температурата си, за да убие микробите – вирусите или бактериите. В повечето случаи това е без последици за здравето на малчуганите и изчезва от само себе си за около 3 дни.

Източник: Трябва ли да се тревожим, ако детето вдигне висока температура

При изписване на заглавието и етикетите "Трябва ли да се тревожим, ако детето вдигне висока температура втрисане грип дете настинка температура треска ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ши,фуь вс аь яе шиеудэспр ьнд аешешд уасжхе усяднь шепзеиьшкиь ушисяьхе жисз аеше хьяшсхнь шепзеиьшкиь шиеянь
  • й,с/лд .р од ие й,елфгр;я дуф оейейф лорхке лрифуд йе;ме,дйв,д лй,ридке х,рм оейе кдийркуд йе;ме,дйв,д й,еиуд
  • j,s/ld .r od ie j,elfgr;q duf oejejf lorhke lrifud je;me,djw,d lj,ridke h,rm oeje kdijrkud je;me,djw,d j,eiud
  • trqbwa li da se trewovim, ako deteto wdigne wisoka temperatura wtrisane grip dete nastinka temperatura treska
втрисане грип дете настинка температура треска