Целулоза – ABRITVS

Целулоза (лат. cellula – клетка) е названието на най-разпространения в природата високомолекулен биополимер. Тя представлява голяма въглехидратна линейна (неразклонена) органична молекула с биологичен произход, която е съставена от повтарящи се по дължината ѝ градивни единици наречени мономери.

Целулозните вериги са основният структурен елемент на всяка клетъчна стена на всяка растителна клетка. Целулозното съдържание в дървесината на дървесните видове достига до 50%, а в размножителните приспособления на някои растения може да достигне почти до 100%, като например в пухчетата на тополите, на повета или в памука…

Източник: Целулоза - ABRITVS

При изписване на заглавието и етикетите "Целулоза - ABRITVS биополимери биохимия ботаника хартия химия целобиоза целулоза ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ъевквдюь - abritvs фсдздвспеис фсдгспс, фдшьхснь гьишс, гспс, ъевдфсдюь ъевквдюь
  • ше.в.фпд - abritvs /рфмф.р;е,р /рфнр;рс /фйдкруд нд,йрс нр;рс ше.ф/рфпд ше.в.фпд
  • [e.w.fpd - abritvs /rfmf.r;e,r /rfnr;rs /fjdkrud nd,jrs nr;rs [e.f/rfpd [e.w.fpd
  • celuloza - abritvs biopolimeri biohimiq botanika hartiq himiq celobioza celuloza
биополимери биохимия ботаника хартия химия целобиоза целулоза