В началото на октомври НАП ще спрат достъпа до старата платформа за електронни услуги

От НАП съобщиха, че в началото на октомври месец ще спрат достъпа до старата платформа за електронни услуги. През последната година Национална агенция за приходите (НАП) успя да проектира и въведе в употреба над 30 нови електронни услуги като те са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК).

Източник: В началото на октомври НАП ще спрат достъпа до старата платформа за електронни услуги

При изписване на заглавието и етикетите "В началото на октомври НАП ще спрат достъпа до старата платформа за електронни услуги НАП ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • у хь`ьвдшд хь дншдпуис хьз ;е язиьш адяшщзь ад яшьиьшь звьшодипь юь евеншидххс кявкжс хьз
  • л кд'д.фйф кд фуйф;л,р кдм ъе им,дй офийцмд оф ийд,дйд м.дйбф,;д пд е.еуй,фккр ви.вхр кдм
  • l kd'd.fjf kd fujf;l,r kdm ye im,dj ofijcmd of ijd,djd m.djbf,;d pd e.euj,fkkr wi.whr kdm
  • w na`aloto na oktomwri nap ]e sprat dostypa do starata platforma za elektronni uslugi nap
НАП