Времеви Тунели- Пакет за Работа със Съзнанието

Времеви Тунели- Пакет за Работа със Съзнанието
Един софтуерен проект за работа със съзнанието
от руските хакери на сънища,които могат да сърфират във времето и пространството
и да променят реалността чрез манипуиране на съзнанието.

Източник: Времеви Тунели- Пакет за Работа със Съзнанието

При изписване на заглавието и етикетите "Времеви Тунели- Пакет за Работа със Съзнанието времеви тунели тунел във времето хакери на сънища ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • уиепеус шкхевс- зьнеш юь иьфдшь ящя ящюхьхсешд уиепеус шкхевс шкхев ущу уиепешд гьнеис хь ящхс;ь
  • л,е;елр йвке.р- мдуей пд ,д/фйд ици ицпкдкрейф л,е;елр йвке.р йвке. лцл л,е;ейф ндуе,р кд ицкръд
  • l,e;elr jwke.r- mduej pd ,d/fjd ici icpkdkrejf l,e;elr jwke.r jwke. lcl l,e;ejf ndue,r kd ickryd
  • wremewi tuneli- paket za rabota sys syznanieto wremewi tuneli tunel wyw wremeto hakeri na syni]a
времеви тунели тунел във времето хакери на сънища