Всяка алергия започва от човешката клетка – как се лекува именно тя?

Какво се случва в организма, за да реагира клетката така? В него попада алерген, който сам по себе си е безвреден и не може да навреди на тялото ни. При алергия обаче имунната ни система погрешно го разчита като опасност и веднага дава сигнал за защита. Започва образуването на защитни молекули, които наричаме антитела т.нар. имуноглобулин Е. Ето още по темата:

Източник: Всяка алергия започва от човешката клетка - как се лекува именно тя?

При изписване на заглавието и етикетите "Всяка алергия започва от човешката клетка - как се лекува именно тя? алергична хрема алергия полени сенна хрема ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • уя,нь ьвеижс, юьзд`уь дш `дуецньшь нвешнь - ньн яе венкуь спеххд ш,? ьвеижс`хь гиепь ьвеижс, здвехс яеххь гиепь
  • лисуд д.е,хрс пдмф'лд фй 'флетудйд у.ейуд - уду ие .еувлд р;еккф йс@ д.е,хр'кд н,е;д д.е,хрс мф.екр иеккд н,е;д
  • lisud d.e,hrs pdmf'ld fj 'fletudjd u.ejud - udu ie .euwld r;ekkf js@ d.e,hr'kd n,e;d d.e,hrs mf.ekr iekkd n,e;d
  • wsqka alergiq zapo`wa ot `owe[kata kletka - kak se lekuwa imenno tq? alergi`na hrema alergiq poleni senna hrema
алергична хрема алергия полени сенна хрема