Вярно ли е, че езикът определя начина на мислене

Твърдението на някои лингвисти, че „езикът определя мисленето“ е известна още като „хипотеза на Сапир – Уорф. В началото тази теория е приета с овации, но славата й бързо отминава и бива определена като абсурдна, въпреки че оказва сериозно въздействие върху развитието на множество дисциплини като етнолингвистика, психолингвистика, обща семантика и други.

Източник: Вярно ли е, че езикът определя начина на мислене

При изписване на заглавието и етикетите "Вярно ли е, че езикът определя начина на мислене английски език курсове уроци ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • у,ихд вс ер `е еюснщш дзиеаев, хь`схь хь псявехе ьхжвстянс еюсн нкиядуе кидъс
  • лс,кф .р ея 'е епруцй фм,еое.с кд'ркд кд ;ри.еке дкх.рьиур епру ув,ифле в,фшр
  • ls,kf .r eq 'e eprucj fm,eoe.s kd'rkd kd ;ri.eke dkh.rxiur epru uw,ifle w,f[r
  • wqrno li e, `e ezikyt opredelq na`ina na mislene anglijski ezik kursowe uroci
английски език курсове уроци