Защо трябва да изключим захарта от менюто, ако имаме диария

При стомашно разстройство често посягаме към спортните напитки, за да компенсираме загубата на течности. А това е грешка! Повечето подобни напитки съдържат скрита захар, която още повече влошава клиничната картина при диария.
По време на храносмилането захарта изтегля течностите в червата, разреждайки допълнително хранителната маса, която се разгражда в тях. Дори фруктозата, естествената захар в плодовете, може допълнително да раздразни стомаха при разстройство.

Източник: Защо трябва да изключим захарта от менюто, ако имаме диария

При изписване на заглавието и етикетите "Защо трябва да изключим захарта от менюто, ако имаме диария вирус диария разстройство стомашно неразположение ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • юь;д ши,фуь аь сюнв(`сп юьгьишь дш пех(шдр ьнд спьпе асьис, усикя асьис, иьюяшидтяшуд яшдпьцхд хеиьюздвдэехсе
  • пдъф й,с/лд од рпу.з'р; пднд,йд фй ;екзйфя дуф р;д;е орд,рс лр,ви орд,рс ,дпий,фьийлф ийф;дткф ке,дпмф.фгекре
  • pdyf j,s/ld od rpu.z'r; pdnd,jd fj ;ekzjfq duf r;d;e ord,rs lr,wi ord,rs ,dpij,fxijlf ijf;dtkf ke,dpmf.fgekre
  • za]o trqbwa da izkl\`im zaharta ot men\to, ako imame diariq wirus diariq razstrojstwo stoma[no nerazpolovenie
вирус диария разстройство стомашно неразположение