фетална морфология

Фетална морфология – най-важните изследвания по време на бременност

В продължение на цялата бременност, независимо на каква възраст е майката, какъв е начинът на забременяване, а също и дали става въпрос за рискова бременност, или не, заедно с останалите изследвания задължителна е и фетална морфология. Тя е част от необходимия скрининг, извършван при ехографските прегледи.

Целта е да се анализират подробно структурата и функционирането на органите и системите на плода. Така могат да се изключат евентуални отклонения и да бъде потвърдено нормално развитие на бременността.

Препоръките за провеждане на изследването са да бъде извършвано на всеки триместър. Това са периодите между гестационните седмици 11 и 13, 20 и 24 и 28 и 32.

Ранна фетална морфология – какви изследвания се правят в 11-13 гестационна седмица

Проведената в края на първото тримесечие първа фетална морфология включва комбиниран биохимичен скрининг. Целта е да се получи информация дали има налични някакви анатомични дефекти на плода, несъвместими с нормалното развитие и живот.

Тя протича, като се извършват:

  • визуализиране на главата и крайниците, мозъка, гръдния кош, сърцето, коремната стена, а също и бъбреци, стомах и пикочен мехур;
  • визуално измерване на носната кост и nuchal translucency – нухалната транслуценция с цел скрининг за синдроми на Даун, Едуардс и др. хромозомни заболявания;
  • определя се какво е разположението на плацентата и колко кръвоносни съда има в пъпната връв;
  • изследване с Доплер на кръвотока в съдовете на матката с цел прогнозиране на риска от прееклампсия и забавен растеж на плода.

Изчисляването на риска от хромозомно заболяване при плода става, като венозна кръв от бременната се изпраща с картата от ултразвуковия преглед в генетична лаборатория.

Втора фетална морфология

Втора фетална морфология се провежда между 20 и 23 гестационна седмица. Тогава плодът има достатъчно развити органи и размерите им позволяват по-задълбочен оглед. Ултразвуковият преглед дава възможност за детайлно изследване и оценка на растежа и развитието. Може да се установи как е разположена плацентата и прикрепването ѝ, съдовете в пъпната връв и количество на околоплодната течност, както и с каква дължина е маточната шийка.

Ако има съмнение за дефекти на кръвоносните съдове и структурата на сърцето, бъдещата майка е добре да се консултира със специалист по фетална ехокардиография, детски кардиолог.

Късна фетална морфология – какви са наблюденията между 28 и 32 гестационна седмица

Ролята на последната, трета фетална морфология, е голяма, защото съществуват заболявания и някои отклонения в нормалното развитие, които могат да се регистрират в по-късна бременност.

По време на прегледа в този последен триместър се оценява повторно анатомичното развитие на плода и растежа му. Ако е налице тенденция плодът да расте бавно, е важно да бъде определено дали става дума по-скоро за малък плод, или е налично фетално страдание. При наличие на второто, за да бъде изходът успешен за здравето на майката и бебето, от ключово значение са проследяването и консултациите.

Назначените при специалист по фетална морфология прегледи имат задължителен характер, защото могат да послужат за навременното откриване на физиологични дефекти. Те са важни, за да може бременността да протече нормално и майката да бъде здрава и спокойна.

При изписване на заглавието и етикетите "Фетална морфология – най-важните изследвания по време на бременност ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • оешьвхь пдиодвджс, – хьт-уьэхсше сюявеауьхс, зд уиепе хь фиепеххдяш
  • бейд.кд ;ф,бф.фхрс – кдь-лдгкрйе рпи.еолдкрс мф л,е;е кд /,е;еккфий
  • bejd.kd ;f,bf.fhrs – kdx-ldgkrje rpi.eoldkrs mf l,e;e kd /,e;ekkfij
  • fetalna morfologiq – naj-wavnite izsledwaniq po wreme na bremennost