Mладеж от Мадрид отива в Естония, за да пусне своя собствена криптовалута

От Естония тръгна световното виртуалното гражданство и през декември 2004 г. около 800 испанци са поискали такова гражданство, но само 143 са основали компании в прибалтийската държава. Един от тях е Daniel García, роден в Leganés през 1995 г., който нарича себе си „един лош ученик, на който редовното образование му е било скучно и е предпочел сам да изучава това, което му е интересно.“

Източник: Mладеж от Мадрид отива в Естония, за да пусне своя собствена криптовалута

При изписване на заглавието и етикетите "Mладеж от Мадрид отива в Естония, за да пусне своя собствена криптовалута bitcoin биткоин биткоини Биткойн Блокчейн Етериум крипто криптовалута криптовалути монеро рипъл ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • mвьаеэ дш пьаиса дшсуь у еяшдхс,р юь аь зкяхе яуд, ядфяшуехь нисзшдуьвкшь bitcoin фсшндсх фсшндсхс фсшндтх фвдн`етх ешеискп нисзшд нисзшдуьвкшь нисзшдуьвкшс пдхеид исзщв
  • m.доег фй ;до,ро фйрлд л еийфкрся пд од мвике илфс иф/ийлекд у,рмйфлд.вйд bitcoin /рйуфрк /рйуфркр /рйуфьк /.фу'еьк ейе,рв; у,рмйф у,рмйфлд.вйд у,рмйфлд.вйр ;фке,ф ,рмц.
  • m.doeg fj ;do,ro fjrld l eijfkrsq pd od mwike ilfs if/ijlekd u,rmjfld.wjd bitcoin /rjufrk /rjufrkr /rjufxk /.fu'exk eje,rw; u,rmjf u,rmjfld.wjd u,rmjfld.wjr ;fke,f ,rmc.
  • mladev ot madrid otiwa w estoniq, za da pusne swoq sobstwena kriptowaluta bitcoin bitkoin bitkoini bitkojn blok`ejn eterium kripto kriptowaluta kriptowaluti monero ripyl
bitcoin биткоин биткоини Биткойн Блокчейн Етериум крипто криптовалута криптовалути монеро рипъл