Да се предпазим от слънчев удар

Навън времето е достатъчно топло, слънцето грее ярко, че да причини някои некомфортни състояния. В това число и слънчев удар. Как да се предпазим от него? Когато термометъра удари 30 по Целзий трябва да сме изключително внимателни, и да не разчитаме на това, че сме млади, че „издържаме“ на жега и разни подобни. На всеки може да се случи в даден момент да поддаде, а слънцето е много силно през последните години.

Източник: Да се предпазим от слънчев удар

При изписване на заглавието и етикетите "Да се предпазим от слънчев удар здраве предпазване слънце опасно ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • аь яе зиеазьюсп дш явщх`еу каьи юаиьуе зиеазьюуьхе явщхъе дзьяхд
  • од ие м,еомдпр; фй и.цк'ел вод, по,дле м,еомдплдке и.цкше фмдикф
  • od ie m,eomdpr; fj i.ck'el wod, po,dle m,eomdpldke i.ck[e fmdikf
  • da se predpazim ot slyn`ew udar zdrawe predpazwane slynce opasno