мемори карти за деца

Интересни, забавни и полезни мемори карти за деца

Напредъкът в разбирането ни за обучението ни помага да създаваме все повече и по-полезни инструменти за учене за деца от най-ранна възраст. Традиционният начин на преподаване и учене чрез рецитиране и запаметяване вече е осъзнат като недостатъчно ефикасен. На помощ, обаче, на мнозина ученици по света идват мемори карти. Те се приемат за добра алтернатива на типичните дейности по запаметяване на материала, тъй като предоставят по-оптимален начин на обучение.

При мемори карти за деца учениците не просто запаметяват онова, което е върху картите. Точно обратното. Самата мемори карта има две страни. От едната страна е поставен някакъв образователен елемент, термин, картинка, асоциация или нещо друго, което изисква специфичен отговор (изведен чрез знания или логическо мислене). Първоначално децата опитват да познаят отговора сами, а след това (или ако не успеят), обръщат картата на другата страна, за да проверят верния отговор. Целият този процес прави образованието доста по-активен процес, при който учениците сами търсят верния отговор, а дори и да не го познаят – той им бива предоставен веднага.

Картите могат да се използват множество пъти. Това е още един плюс на разнообразните образователни карти за деца – че с тях информацията се повтаря и преповтаря винаги, когато има нужда или дори под формата на игра.

За по-малките деца самите мемори карти се използват под формата на забавни игри. Те са цветни, с интересни и приятни за очите цветове, с красив дизайн и интересни графики.

Мемори карти за деца – разнообразие и широка употреба

Мемори картите могат да се използват у дома или на училище. Могат да се интегрират във всеки миг, в който имате свободно време или детето иска да поиграе. Те позволяват учебният процес да се изведе извън рамките на училището, извън ограниченията на класната стая и дори да се провежда навън, под формата на забавна игра, с която децата да учат много по-лесно.

Този тип образователни карти позволяват от ранна възраст да се работи върху развиването на паметта на децата. Някои карти са предназначени за най-ранна възраст, други са за малко по-големи деца, трети са насочени към учениците. За първите две споменати групи картите са направени възможно най-игрово, с интересни дизайни и са съобразени с необходимите познания на тази възраст. Тук се набляга върху числа, букви, животни, противоположности, семейство, професии, ситуации и други подобни. Това позволява децата да си изградят богати познания за света около себе си, докато си играят сами или с родителите си.

Картите за малчугани са направени от твърд картон, за да са безопасни за детето и, същевременно, издръжливи. Те са с цветни изображения и картинки и показват интуитивно идеите, асоциациите или информацията, която е предназначена за обучителния процес. Подходящи са за всякакви ситуации и са лесно преносими. Подкрепяни са от редица проучвания и са показали, че са ефективни и при големи ученици, и при малки деца. Специално за възрастова група от 1 до 4 години се набляга изключително върху ученето чрез игрови дейности, за да се постигне забавление и обучение едновременно.

При изписване на заглавието и етикетите "Интересни, забавни и полезни мемори карти за деца ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • схшеиеяхср юьфьухс с здвеюхс пепдис ньишс юь аеъь
  • ркйе,еикря пд/длкр р мф.епкр ;е;ф,р уд,йр пд оешд
  • rkje,eikrq pd/dlkr r mf.epkr ;e;f,r ud,jr pd oe[d
  • interesni, zabawni i polezni memori karti za deca