Какво причинява поленовата алергия?

Полените са малки зрънца, които се отделят от растенията и се разпространяват от вятъра, за да опрашват растения от същия вид. Хората влизат в контакт с цветния прашец като го вдишват през носа и устата. Освен това полените се прикрепят към кожата, косата и т.н.

Източник: Какво причинява поленовата алергия?

При изписване на заглавието и етикетите "Какво причинява поленовата алергия? алергичен ринит алергична хрема алергия полени сенна хрема ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньнуд зис`сх,уь здвехдуьшь ьвеижс,? ьвеижс`ех исхсш ьвеижс`хь гиепь ьвеижс, здвехс яеххь гиепь
  • удулф м,р'ркслд мф.екфлдйд д.е,хрс@ д.е,хр'ек ,ркрй д.е,хр'кд н,е;д д.е,хрс мф.екр иеккд н,е;д
  • udulf m,r'rksld mf.ekfldjd d.e,hrs@ d.e,hr'ek ,rkrj d.e,hr'kd n,e;d d.e,hrs mf.ekr iekkd n,e;d
  • kakwo pri`inqwa polenowata alergiq? alergi`en rinit alergi`na hrema alergiq poleni senna hrema
алергичен ринит алергична хрема алергия полени сенна хрема