Компютърна техника втора употреба

Компютърна техника втора употреба – лаптопи, компютри, монитори, периферия.
Работата с повече от един монитор е ежедневие за много професионалисти. За пример можем да дадем видеомонтажа, графичния дизайн, 3D проектирането, където наличието на два екрана се приема за задължително, за да се осигури високо ниво на работа. А може ли такова да се постигне с монитори втора ръка?
Да, ако клиентите се доверят на доказани фирми като PCLife. Компанията е базирана в Пловдив, където е и централната ѝ складова база. Освен това, разполага с онлайн магазин, където са поместени всички продукти и оферти. Мониторите втора ръка, които се предлагат в каталога на PCLife, са прецизно тествани и работят безупречно, съобразно своята година на производство и технически параметри. В много отношения използването на употребявани екрани се доближава до всекидневната работа пред компютър с изцяло нов дисплей. Но инвестицията в монитори втора ръка е осезаемо по-достъпна за потребителите, които винаги могат да разчитат и на консултация от страна на IT специалистите на фирмата.

Източник: Компютърна техника втора употреба

При изписване на заглавието и етикетите "Компютърна техника втора употреба Пловдив техника ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ндпз(шщихь шегхснь ушдиь кздшиефь звдуасу шегхснь
  • уф;мзйц,кд йенкруд лйф,д вмфй,е/д м.флорл йенкруд
  • uf;mzjc,kd jenkrud ljf,d wmfj,e/d m.florl jenkrud
  • komp\tyrna tehnika wtora upotreba plowdiw tehnika
Пловдив техника